Ekonomický, Výrobný a Logistický Informačný systém

Ako integrovaný informačný systém môžeme rozdeliť na subsystémy:

Elvis patrí do kategórie systémov ERP (Enterprise resource planning). Systém má modulárnu štruktúru, je široko konfigurovateľný a parametrizovateľný. Umožňuje inštaláciu od samostatného účtovníctva alebo skladu až po komplexný informačný systém pre výrobné podniky.

Široká ponuka systémových a užívateľských nastavení dáva záruku bezpečnosti a užívateľského komfortu.

Užívateľské rozhranie

Jednoduché vyhľadávanie, triedenie a filtrovanie umožňuje užívateľovi rýchlu orientáciu aj v rozsiahlych prehľadoch. Užívateľský komfort zvyšuje možnosť súčasného otvorenia ďalších modulov, medzi ktorými sa dá jednoduchým spôsobom prepínať. Efektívnym riešením sú „skoky“ medzi modulmi, t.j. program automaticky spustí modul a vyhľadá súvisiaci doklad.

Užívateľsky veľmi príjemnou je možnosť nastavenia zobrazenia dát v prehľadoch. Nastavenie pohľadov je v dvoch rovinách: nastavenie systémovým administrátorom, platné pre všetkých užívateľov, alebo individuálne nastavenie užívateľa. Užívateľ si nastavuje poradie zobrazených stĺpcov (polí), typ a farbu písma, formát čísiel, môže si niektoré polia potlačiť alebo zviditeľniť. Všetky nastavenia pohľadov môžu byť dočasné, alebo po ich uložení trvalé.

Jednoduchá úprava tlačových výstupov

Tlačové zostavy, dokumenty a prehľady sú riešené formou preddefinovaných formulárov. V základnej inštalácii dodávame kompletnú sadu formulárov, ktoré počas implementácie prispôsobujeme požiadavkám zákazníka, prípadne si ich zákazník môže priebežne upravovať v jednoduchom editore zostáv, alebo vytvoriť nové zostavy a dokumenty.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Ochrana údajov pred zneužitím a neoprávneným zásahom je zabezpečená systémom prístupových práv. Základnými prvkami zabezpečenia sú prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Správa užívateľských práv je povolená iba systémovému administrátorovi.

V užívateľskom profile sú okrem užívateľského mena a hesla zaznamenané:

Do každého záznamu v systéme sa zapisuje identifikácia užívateľa, dátum a čas kedy bol záznam vytvorený a zmenený.

Všetky prihlasovacie mená a heslá sú evidované nielen v systéme ELVIS, ale aj v SQL serveri, čím je zabezpečená dvojitá ochrana prístupových práv.

Technická a systémová špecifikácia

ELVIS je dvojvrstvová aplikácia typu klient / server, navrhnutá ako komplexný informačný systém pre stredné podniky (predpokladaná kapacita približne do 100 pracovných staníc). Pre jeho prevádzku je požadovaný operačný systém Windows verzie (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10), minimálne hardvérové nároky sú: RAM 512 MB, rozlíšenie obrazovky aspoň 1280×800.

Databázový server

ELVIS využíva najnovšie verzie SQL servera Firebird verzia 2.5. Tento databázový server je open-source aplikácia.

Sieťová verzia ELVIS-u umožňuje nielen prácu v lokálnej sieti, ale aj prácu zo vzdialených pracovísk v režime on-line priamo, alebo terminálovým pripojením, teda kdekoľvek, kde je prístup na internet.

Implementácia a servis

ELVIS je dodávaný a konfigurovaný na základe predimplementačnej analýzy podľa požiadaviek zákazníka. V rámci implementačného procesu sa uskutoční:

Počas implementácie dochádza k analýze dodatočných požiadaviek zákazníka, návrhom na riešenia jednotlivých úloh a ich implementácii do systému.

Garantujeme prevádzkový servis vlastnými pracovníkmi alebo zmluvnými partnermi.