Vedenie mzdovej agendy

Mzdovú a personálnu agendu vedieme v programe BWM vyvinutom spoločnosťou BWSoft. Túto službu poskytujeme v klasickom rozsahu; evidencia zamestnancov, výpočet miezd, ročné zúčtovanie miezd, podávanie dokumentov sociálnej a zdravotnej poisťovni a hlásení daňovým úradom.