Vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo vedieme v zmysle platnej účtovnej a daňovej legislatívy. Samozrejmosťou sú doplnkové služby k vedeniu účtovníctva ako zostavovanie a podávanie daňových priznaní, zostavovanie štatistických výkazov, daňová optimalizácia, poskytovanie priebežných informácií a pod. podľa požiadaviek klienta.

Prevádzkovanie systému ELVIS nám umožnilo poskytnúť klientom prístup do ich vlastného účtovníctva. Architektúra modulov umožňuje nezávislé vedenie evidenčných kníh pohľadávok, záväzkov, pokladne a banky a má zabudovaný samostatný modul fakturácie. ELVIS máme inštalovaný na serveri a klientom, ktorí prejavia záujem vytvoríme samostatný vzdialený prístup a dávame im možnosť viesť si evidenčné knihy a vystavovať faktúry. Pre vedenie evidečných kníh a fakturáciu stačí krátke zaškolenie obsluhy. Súčasťou vzdialeného prístupu je aj možnosť tlačiť zostavy priamo z účtovníctva a to v nakonfigurovanom rozsahu. Kompletizácia účtovníctva a výstupné kontroly je už našou prácou.

Bližšie informácie o systéme ELVIS na stránke www.emelix.sk. alebo v menu ELVIS