Základné pravidlá pre tvorbu cien sú postavené na zásade primeranosti ceny a poskytnutých služieb.

Nie každému vyhovuje „cenová uniformita“ a preto sme okrem základnej ceny pripravili aj minimálne ceny v prípadoch, keď klient začína s podnikaním alebo z akéhokoľek dôvodu  dočasne utlmil činnosť.  Takisto sme pripravili vernostné zľavy, čím chceme oceniť klientovu dôveru v naše služby.

Cenník postupne podľa reakcií klientov a našich poznatkov upravujeme tak, aby ceny zodpovedali zásade primeranosti.

Ceny k vašej spokojnosti

Copyright © 2018 - EMDE s.ro.